Fiscalitate, Formulare Tipizate, Stiri Economice

fiscalitateAm ales cateva publicatii care furnizeaza in timp real informatii legislative, contabile si stiri din economie.

Fiscalitate – JURIDICE.ro

in Law we Trust

Vineri, 22 februarie 2019, Klaus Iohannis, Președintele României, a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii bugetului de stat pe anul 2019, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. „Domnului Valer Dorneanu Președintele Curții Constituționale În temeiul dispozițiilor art. 146 lit. a) din Constituție și ale art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: February 22, 2019, 2:07 pm
Joi, 21 februarie 2019, Klaus Iohannis, Președintele României, a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. „Domnului Nicolae-Liviu Dragnea Președintele Camerei Deputaților În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția României, republicată, formulez următoarea CERERE […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: February 22, 2019, 8:01 am
În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C 62 din 15 februarie 2019, a fost publicat Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal. Comitetului Economic și Social European: Salută propunerea Comisiei de regulament care instituie un nou […]
Author: Elena ALBU
Posted: February 21, 2019, 11:48 am
Devotate dezlegărilor de drept oferite de Înalta Curte de Casație și Justiție, tot mai multe instanțe cad în capcana formelor fără fond, pronunțând soluții criticabile, întemeiate exclusiv pe litera interpretată a legii, și nesocotind tocmai spiritul ce fundamentează întregul edificiu normativ. Un exemplu semnificativ în acest sens, în care instanțele aplică mutatis mutandis considerentele instanței […]
Author: Simona TRANDAFIR
Posted: February 20, 2019, 10:07 pm
Incepand cu luna februarie 2019, George Ureche revine in cadrul PwC ca Lider al Echipei de M&A. In ultimul an, el a fost directorul general al unuia dintre cele mai mari grupuri de media si divertisment din Romania. George are o experienta vasta in managementul celor mai importante doua grupuri media din Romania – Antena […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: February 20, 2019, 10:45 am
Marți, 19 februarie 2019, Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007. :: Proiectul :: Nota de fundamentare
Author: JURIDICE.ro
Posted: February 20, 2019, 7:13 am
În Monitorul Oficial al României nr. 111 din 13 februarie 2019 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 669 din 15 noiembrie 2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Dispozițiile legale criticate pentru neconstituționalitate  Art. 30 alin. (3) Executarea se face în condițiile prevăzute […]
Author: Alina GAJA
Posted: February 19, 2019, 10:04 pm
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 120 din data de 15 februarie 2019, a fost publicat Ordinul nr. 38/2019 pentru aprobarea modalității de calcul al taxei lunare prevăzute la art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: February 19, 2019, 7:55 am
Luni, 18 februarie 2019, a fost lansată campania de informare ce face parte din eforturile actuale ale Comisiei de pregătire pentru ieșirea fără acord a Regatului Unit din Uniunea Europeană, în conformitate cu concluziile Consiliului European din decembrie 2018, care îndeamnă la intensificarea pregătirii pentru toate scenariile, potrivit unui comunicat. Rolul acestei campanii este de a […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: February 19, 2019, 7:29 am
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 123 din data de 15 februarie 2019, a fost publicat Ordinul nr. 611/138/127/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”. Prin Ordinul nr. 611/138/127/2019 s-a aprobat modelul și conținutul […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: February 19, 2019, 6:52 am
15 februarie 2019: Avocatul general propune: L’article 9, paragraphe 2, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, telle que modifiée par la directive […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: February 18, 2019, 1:30 pm
18 februarie 2019: Curtea declară: Dreptul Uniunii se opune unei reglementări naționale care prevede aplicarea unei măsuri de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/43/UE a Consiliului din 22 iulie 2013, înainte […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: February 18, 2019, 12:30 pm
18 februarie 2019: Curtea declară: Articolul 143 litera (d) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și articolul 143 alineatul (1) litera (d) din această directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/69/CE a Consiliului din 25 iunie 2009, trebuie interpretate în sensul că […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: February 18, 2019, 10:30 am
18 februarie 2019: Curtea declară: Dispozițiile celei de A treisprezecea directive 86/560/CEE a Consiliului din 17 noiembrie 1986 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adăugată persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Comunității trebuie interpretate în sensul că nu se […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: February 18, 2019, 8:30 am
Vineri, 15 februarie 2019, Primăria Municipiului București a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2020. :: Proiectul
Author: JURIDICE.ro
Posted: February 18, 2019, 8:25 am
Judecătorul polonez se întreabă cu privire la prezența unui sediu comercial fix în Uniunea Europeană (C-547/18 Dong Yang Electronics). Situația de fapt: 1. avem simpla împrejurare că o societate cu sediul în afara Uniunii Europene deține o societate filială cu sediul în Polonia; 2. necesitatea de a afla dacă această simplă împrejurare înseamnă că ne […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: February 17, 2019, 10:15 pm
O propunere legislativă recentă aflată în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Justiției, privind modificarea Legii nr. 78/2000 pentru implementarea Directivei nr. 2017/1371 m-a determinat să analizez prevederile actuale naționale, prevederile directivei și propunerea de modificare pentru implementarea în legislația națională a prevederilor unionale. Am ajuns la concluzia că propunerea de modificare poate fi îmbunătățită în […]
Author: Norel NEAGU
Posted: February 17, 2019, 10:09 pm
Author: JURIDICE.ro
Posted: February 17, 2019, 7:17 am
În data de 13.02.2019 s-a constituit un nou dosar (331D/2019) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. I pct. (102) din O.G. nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (cauza Tender S.A.). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: February 15, 2019, 4:30 am
Since 2005, Belgium has applied a system of exemptions for the excess profit of Belgian entities which form part of multinational corporate groups. Those entities could obtain an advance ruling from the Belgian tax authorities, if they were able to demonstrate the existence of a new situation, such as a reorganisation leading to the relocation […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: February 14, 2019, 10:05 am
1. Perioada de realizare a rapoartelor de evaluare este 1 ianuarie – 31 martie 2019. 2. Persoanele juridice care si-au realizat ultima reevaluare avand data evaluarii 31 decembrie 2015, pot sa evite cresterea cotei de impozitare la 5% prin realizarea evaluarii pentru impozitare in primul trimestru al anului 2019. 3. Rapoartele de evaluare pentru impozitare […]
Author: Adrian VASCU
Posted: February 13, 2019, 10:07 pm
Ce caută un expert contabil să facă studiu de caz pentru jurişti? Ca expert, fac parte dintre cei care au legătură cu instanţa. Un preşedinte de instanţă mi-a spus că într-o expertiză, partea trebuie să-şi formuleze clar obiectivele, iar expertul să preia solicitările şi să prezinte punctul de vedere al pârâtei, punctul de vedere al […]
Author: Daniel UDRESCU
Posted: February 13, 2019, 10:06 pm
Curtea de Apel București se întreabă cu privire la o practică administrativă întemeiată pe o legislație neclară în materie fiscală (C-684/18 World Comm Trading Gfz). Situația de fapt: 1. materia UE incidentă: Fiscalitate – Taxa pe valoare adăugată 2. avem o legislație națională sau o practică administrativă întemeiată pe o legislație neclară care refuză unei […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: February 13, 2019, 10:05 pm
Miercuri, 13 februarie 2019, Plenul Curții Constituționale a a luat în dezbatere obiecția de neconstituționalitate a dispoziţiilor  Legii pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, obiecție formulată de un număr de 93 de deputați aparținând Uniunii Salvați România, Partidului Național Liberal şi Partidului Mișcarea Populară, potrivit unui comunicat. Curtea Constituțională […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: February 13, 2019, 5:42 pm
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 109 din data de 12 februarie 2019, a fost publicat Ordinul nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și a modelului și conținutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune”. Ordinul conține două anexe: 1. Anexa nr.1:  Procedura de înregistrare a contractelor de […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: February 13, 2019, 5:07 pm
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 107 din data de 12 februarie 2019, a fost publicat Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Prezentul regulament stabilește criteriile și procedurile aplicabile de către A.S.F. și de către […]
Author: Vlad BERCU
Posted: February 13, 2019, 3:08 pm
Marți, 12 februarie 2019, Klaus Iohannis, Președintele României, a atras atenția că România are nevoie de un buget credibil, în beneficiul românilor și nu al unui partid politic, potrivit unui comunicat al Administraței Prezidențiale. Klaus Iohannis, președintele României: „Guvernul și Parlamentul au responsabilitatea esențială  de a identifica soluțiile financiare sustenabile pentru fiecare domeniu în parte. În schimb, […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: February 13, 2019, 7:54 am
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 101 din 8 februarie 2019 au fost publicate următoarele Decizii ale Prim-ministrului: 1. Decizia nr. 16/2019 pentru eliberarea domnului Florin Ursu din funcția publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: February 13, 2019, 7:45 am
În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 39/1 din 11 februarie 2019 a fost publicat Regulamentul (UE) 2019/237 al Comisiei din 8 februarie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește Standardul Internațional de […]
Author: Elena ALBU
Posted: February 12, 2019, 1:24 pm
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 11 februarie 2019 a fost publicată Decizia nr. 86/2018 privind examinarea sesizării formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 829/33/2013*, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept. I. Titularul şi obiectul […]
Author: Andrei PAP
Posted: February 12, 2019, 9:01 am
Luni, 11 februarie 2019, prof. univ. dr. Augustin Lazăr, procuror general, a declarat că bugetul prevăzut în proiect nu asigură funcționarea Parchetului General, care nu își va putea îndeplini obiectivele cu banii pe care îi are la dispoziție, potrivit hotnews.ro. Procurorul general a cerut aprobarea mai multor amendamente prin care Parchetul a cerut suplimentarea fondurilor, dar președintele comisiei, […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: February 12, 2019, 8:02 am
Secția a patra, CEDO Cererea nr. 43526/15 Victor PETIC împotriva României introdusă pe 27 august 2015 și comunicată la 15 ianuarie 2019 1. Obiectul cererii (precum este redat de CEDO și tradus de mine repede cu ajutorul lui Google Translate) Cererea se referă la procedurile penale inițiate împotriva reclamantului de către Direcția Națională Anticorupție („DNA”) […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: February 12, 2019, 5:30 am
Judecătorul suprem polonez specializat doar în contencios administrativ se întreabă cu privire la eventualitatea unei practici naționale contrare principiilor impozitării consumului, neutralității și proporționalității (C-653/18 Unitel). Situația de fapt: 1. materia UE incidentă: Fiscalitate – Taxa pe valoare adăugată 2. necesitatea de a afla dacă o practică națională corectă trebuie – în lumina dreptului Uniunii […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: February 11, 2019, 10:15 pm
1. Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București – Secția a II-a contencios administrativ și fiscal la data de 5 decembrie 2014, reclamantele au solicitat obligarea Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor la emiterea unui titlu de despăgubire în completare, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 247/2005. În fapt, reclamantele au arătat că sunt […]
Author: Petre PIPEREA
Posted: February 11, 2019, 10:12 pm
În ultimii doi ani modificările fiscale au fost mai frenetice și mai exotice decât oricând. Am putea spune că ne aflăm în fața unei revoluții fiscale perpetue sau mai bine zis ne aflăm în fața unei revoluții fiscale „în forma continuată”. Forfota aceasta continuă și aparent haotică creează impresia că tot ce a fost reglementat […]
Author: Alexandru TABACU
Posted: February 11, 2019, 10:10 pm
I. Dreptul național Să fie mai bine de 10 ani de când literatura juridică națională este preocupată de raportul fiscal-penal, de încălcarea principiului ne bis in idem, de lipsa de coerență a reglementărilor paralele care vizează cele două proceduri incidente – în materie fiscală și în materie penală – atunci când sunt eludate contribuțiile, taxele […]
Author: Manuela GORNOVICEANU
Posted: February 11, 2019, 6:16 pm
– Creșterea economică din Statele Unite ale Americii este previzionată să încetinească de la 2,8% în 2018 până la aproximativ 2,3% în 2019; – Este așteptat ca piețele muncii din economiile dezvoltate să fie caracterizate de un dezechilibru între cererea mare de forță de muncă și oferta limitată, ceea ce va determina o creștere a […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: February 11, 2019, 9:39 am
Luni, 11 februarie 2019, Mihaela Triculescu, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a dispus aplicarea mobilității funcționarilor publici la nivelul a 20 de structuri fiscale din cadrul ANAF, potrivit unui comunicat. Cele mai multe decizii au privit structura coordonată de vicepreședintele ANAF, Ștefan-Cosmin Doliș, unde au survenit schimbări la nivelul conducerii, pentru 19 structuri vamale, […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: February 11, 2019, 8:37 am
În conformitate cu Directiva 112/2006/CE privind taxa pe valoarea adăugată, implementată în legislaţia naţională a statelor membre, principiul neutralităţii fiscale impune respectarea dreptului de deducere pentru toate persoanele dintr-un lanţ comercial, indiferent de numărul tranzacţiilor care au loc în procesul de producţie ṣi distribuţie. Taxa pe valoarea adăugată nu este niciodată datorată de profesionist pentru […]
Author: Adrian-Petru STEPAN
Posted: February 10, 2019, 10:09 pm
Cursul de schimb este o noţiune fiscală manipulată atât de Comunitatea Europeană cât şi de statul român. Mă refeream în articolul Manipularea bazei impozabile de către autorități la manipularea bazei impozabile de către stat.  Manipularea este o metodă prin care Guvernul, prin cei care lucrează la normele metodologice, propuse de regulă prin hotărâri de guvern, introduc […]
Author: Daniel UDRESCU
Posted: February 10, 2019, 4:00 pm
Author: JURIDICE.ro
Posted: February 9, 2019, 10:10 pm
Author: Irina RÎMARU
Posted: February 8, 2019, 9:48 am
Joi, 7 februarie 2019, Direcția de investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a anunțat că fondurile alocate în proiectul curent de buget nu permit desfăşurarea în condiţii optime a activităţii DIICOT şi pun în pericol finalizarea cauzelor penale aflate în curs, potrivit unui comunicat. „În proiectul de buget pe anul 2019 la Titlul […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: February 7, 2019, 12:30 pm
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 93 din data de 6 februarie 2019, a fost publicat Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019, din 30.01.2019. Camera Consultanților Fiscali elaborează Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019, în conformitate cu prevederile Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanților […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: February 7, 2019, 12:11 pm
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 78 din data de 31 ianuarie 2019, a fost publicată Metodologia de calcul de către contribuabili persoane fizice al venitului anual și, după caz, al venitului anual rezultat în urma reducerii normei de venit potrivit prevederilor art. 107 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, din 25.01.2019. […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: February 7, 2019, 11:30 am
Author: Irina RÎMARU
Posted: February 7, 2019, 11:27 am
Author: Irina RÎMARU
Posted: February 7, 2019, 11:21 am

Servicii de Contabilitate, Audit, Consultanta    

 

RSS Contabilizat.ro - FORMULARE TIPIZATE, categoria CONTABILITATE

Catalog de prezentare dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil (membri CECCAR, contabili autorizati, experti contabili, firme de contabilitate, auditori, consultanti fiscali). Ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe: legislatie, dictionar financiar, formulare tipizate, cursuri, carti, stiri, joburi, francize, calculator salarii, curs valutar, informatii CECCAR, software economic!

Angajament de plata
Balanta analitica a valorilor materiale
Balanta de verificare cu doua egalitati
Balanta de verificare cu patru egalitati
Balanta de verificare cu trei egalitati
Bon de consum colectiv
Bon de consum
Bon de miscare a mijloacelor fixe
Bon de predare, transfer, restituire (cod 14-3-3a)
Bon de primire in consignatie (cod 14-3-2)
Bon de vanzare
Borderou de achizitie (1)
Borderou de achizitie (2)
Borderou de achizitie
Borderou de iesire a obiectelor din consignatie
Borderou de incasare
Borderou de predare a documentelor
Borderou de predare-primire a documentelor
Borderou de primire a obiectelor in consignatie
Borderou de vanzare (incasare)
Borderoul documentelor achitate cu cecuri de decontare
Cartea mare (sah)
Cartea mare
Chitanta pentru operatii in valuta
Contract de garantie in numerar
Contract de garantie suplimentara
Contract individual de munca
Decizie de imputare
Declaratie de inventar
Decont cheltuieli valutare (transporturi internationale)
Decont de cheltuieli (pentru deplasari externe)
Decont pentru operatii in participatie
Desfasuratorul indemnizatiilor platite in contul asigurarilor sociale de stat
Dispozitie de livrare
Dispozitie de plata catre casierie
Dispozitie de plata externa
Dispozitie de plata incasare catre casierie (colectiva)
Dispozitie de plata incasare catre casierie
Document cumulativ (1)
Document cumulativ (2)
Document cumulativ (3)
Document cumulativ
Dovada de comunicare
Drepturi banesti - chenzina 1
Drepturi banesti - chenzina 2
Extras de cont
Fisa de cont analitic pentru cheltuieli efective
Fisa de cont analitic pentru cheltuieli indirecte de productie
Fisa de cont pentru operatii diverse (in valuta si lei)
Fisa de cont pentru operatii diverse
Fisa de evidenta a obiectelor de inventar in folosinta
Fisa de evidenta a obiectivelor de inventar in evidenta
Fisa de evidenta a salariilor cu elementele componente ale salariului total
Fisa de evidenta a salariilor
Fisa de evidenta a stocurilor si obiectelor de inventar pe locuri de folosinta
Fisa de magazie cu doua unitati de masura
Fisa de magazie cu repartizarea iesirilor
Fisa de magazie
Fisa limita de consum (colectiva)
Fisa limita de consum
Fisa mijlocului fix
Imputernicire eliberare parola itm
Imputernicire
Jurnal pentru cumparari
Jurnal pentru vanzari
Jurnal privind consumurile si alte iesiri de stocuri
Jurnal privind decontarile cu furnizorii
Jurnal privind operatii diverse (pentru conturi sintetice)
Jurnal privind operatii diverse
Jurnal privind operatiile de casa si banca
Jurnal privind repartizarea si decontarea cheltuielilor de productie
Jurnal privind repartizarea si decontarea cheltuielilor de productie1
Jurnal privind salariile si contributia la asigurarile sociale
Jurnal privind vanzarea marfurilor si alte iesiri
Jurnal privind vanzarea produselor si alte iesiri
Jurnal situatie privind operatiile contabile
Lista de avans chenzinal
Lista de indemnizatii pentru concediul de odihna
Lista de inventariere (pentru gestiuni global - valorice)
Lista de inventariere
Lista zilnica de alimente
Nomenclator formulare si registre contabile
Nomenclatorul
Nota contabila mica
Nota de contabilitate
Nota de debitare creditare
Nota de receptie si constatare de diferente (pt unitatile cu amanuntul)
Nota de receptie si constatare de diferente
Ordin de deplasare (delegatie) in strainatate
Ordin de deplasare (delegatie)
Ordin de deplasare extern
Ordin de deplasare in delegatie
Proces verbal de plati
Proces verbal de punere in functiune
Proces verbal de receptie finala
Proces verbal de receptie provizorie
Proces verbal de receptie
Proces verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe
Registru de casa in valuta
Registru de casa
Registru de inventar privind investitiile

Servicii de Contabilitate, Audit, Consultanta    

 

EconomiaOnline.ro

Comunitate de ganditori in economie

In momentul in care doresti sa apelezi la un credit trebuie sa stii cat mai multe informatii despre tipul de creditare pe care il alegi astfel incat sa poti face alegerea in cunostinta de cauza. Trebuie sa stii ca in momentul de fata pe piata exista mai multe categorii de credite, si anume: imprumuturi rapide,
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: January 17, 2019, 10:27 am
Grupul de Actiune Locala Valea Prutului, autorizat de MADR pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala anunta public potentialii beneficiarii din comunele: Andrieseni, Bivolari, Popricani, Probota, Roscani, Trifesti, tiganasi, Victoria (judetul Iasi) si Romanesti, Santa Mare, stefanesti (judetul Botosani) PRELUNGIREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR LEADER PENTRU MASURA DEDICATA ASOCIATIVITATII. Locul unde se pot depune proiectele:
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: December 17, 2018, 9:59 am
Ai infiintat de curand un PFA si nu stii cum sa gestionezi mai bine afacerea ta? Ai nevoie de servicii de contabilitate special concepute pentru PFA si de servicii de marketing online. Oamenii trebuie sa auda de tine, iar situatia financiar-contabila trebuie sa fie impecabila pentru o afacere sanatoasa. Acum, exista servicii de contabilitate special
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: December 3, 2018, 2:28 pm
Anul acesta, Mos Craciun se vede depasit de situatie si apeleaza la ajutoare, altele decat spiridusii lui. Avand in vedere ca sania trebuie unsa, ca e veche si ponosita si nu mai prinde viteza, Mosul s-a hotarat sa incheie un contract cu o firma care face transport de colete international. Pentru ca e destul de
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: December 3, 2018, 2:16 pm
In ziua de astazi este foarte comun ca oamenii sa isi construiasca propriile case, bazandu-se doar pe fortele lor. Daca in trecut erau necesare echipe intregi de constructori, in ziua de astazi totul devine mai usor, datorita faptului ca cei implicati intr-un asemenea proiect pot invata folosind chiar si Youtube ca mentor. Desigur, proiectul trebuie
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: November 28, 2018, 3:03 pm
Grupul de Actiune Locala Valea Prutului, autorizat de MADR pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala anunta public potentialii beneficiarii din comunele: Andrieseni, Bivolari, Popricani, Probota, Roscani, Trifesti, Tiganasi, Victoria (judetul Iasi) si Romanesti, Santa Mare, Stefanesti (judetul Botosani) PRELUNGIREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR LEADER PE NTRU MASURA DEDICATA ASOCIATIVITATII. Locul unde se pot depune
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: November 23, 2018, 1:05 pm
Bucurestiul este, pe langa capitala Romaniei, cel mai mare oras din tara. Este, de asemenea, un important centru de afaceri, locul in care isi au sediile mari corporatii nationale si internationale, centru universitar, industrial si obiectiv turistic. Mirajul unei vieti mai bune atrage, anual, mii de oameni care decid sa se mute aici permanent sau
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: November 23, 2018, 12:10 pm
Bartrom este furnizorul tau pentru scule pneumatice, clindri pneumatici si distribuitoare pneumatice. Diversitatea si calitatea produselor Bartrom este pusa la dispozitia clientilor, prin livrare rapida in 24 h si preturi corecte. Alegand Bartrom ca furnizor, beneficiezi de proiectarea, modernizarea si automatizarea instalatiilor si echipamentelor si ai la dispozitia ta consultanta si suport de calitate din
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: November 21, 2018, 10:44 am

Servicii de Contabilitate, Audit, Consultanta    

 

 

Comments are closed