Fiscalitate, Formulare Tipizate, Stiri Economice

fiscalitateAm ales cateva publicatii care furnizeaza in timp real informatii legislative, contabile si stiri din economie.

Fiscalitate – JURIDICE.ro

in Law we Trust

Luni, 14 octombrie 2019, Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale conform art. 20 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019. :: Proiectul :: […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: October 14, 2019, 10:19 am
Author: JURIDICE.ro
Posted: October 12, 2019, 9:04 pm
Judecătorul ceh se întreabă cu privire la răspunderea în solidar pentru TVA neachit în cadrul unui lanț fraudulos (C-520/19 Armostav Místek). Situația de fapt: 1. avem o reglementare națională expresă care prevede răspunderea în solidar pentru taxa neachitată în cadrul unui lanț fraudulos 2. necesitatea de a afla dacă o atare reglementare împiedică autoritățile administrației […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: October 11, 2019, 6:00 am
11 octombrie 2019: Curtea declară: 1) Articolul 168 litera (a) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2010/45/UE a Consiliului din 13 iulie 2010, trebuie interpretat în sensul că se opune ca dreptul de deducere a taxei pe […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: October 11, 2019, 5:30 am
În Monitorul Oficial nr. 815 din 8 octombrie 2019, a fost publicată Legea nr. 172/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.  Legea aduce modificări unor prevederi din Codul Fiscal, dintre care reținem: – modificarea unei operațiuni ce intră sub incidența noțiunii de livrare de bunuri ca operațiune cuprinsă în sfera de aplicare a TVA. Astfel, nu […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: October 9, 2019, 12:45 pm
Dacă regimul TVA este unul complex și alambicat, acest fapt este cauzat cu siguranță și de regimul ajustării TVA, instituție a cărei reglementare se regăsește în diferite articole din cadrul Codului Fiscal. Ajustarea TVA este, în esență, instituția care reglementează modul în care trebuie suplimentat TVA-ul achitat sau redus cel dedus, ca urmare a evenimentelor […]
Author: George TRANTEA
Posted: October 8, 2019, 4:35 pm
Author: Irina RÎMARU
Posted: October 7, 2019, 1:00 pm
Author: Daria NICULCEA
Posted: October 6, 2019, 4:29 pm
Author: JURIDICE.ro
Posted: October 5, 2019, 9:01 pm
Joi, 3 octombrie 2019, Agenția Națională pentru Administrare Fiscală a informat că intenționează să angajeze în sistemul fiscal, absolvenți de studii superioare de specialitate, așa cum, în perioada 2019-2020, aproape 2500 de angajați se vor pensiona, potrivit unui comunicat. Managementul ANAF a concluzionat că personalul trebuie întinerit, iar media de vârstă trebuie scăzută. Noii agajați […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: October 4, 2019, 12:59 pm
04 octombrie 2019: Curtea declară: Articolul 13 secțiunea B litera (d) punctul 3 din A șasea Directivă a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare trebuie interpretat în sensul că nu constituie o […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: October 4, 2019, 10:30 am
Intrarea în vigoare a Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii („Procedura”) emise în aplicarea capitolului II din Ordonanța 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale aduce mai multă lumină asupra unei măsuri fiscale care, într-o primă etapă, a ridicat mai multe semne de întrebare. Procedura reglementează o serie de etape cheie, care ar trebui […]
Author: Bogdan MĂRCULEȚ
Posted: October 4, 2019, 10:26 am
Joi, 3 octombrie 2019, Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 387/2018 pentru aprobarea Acordului multilateral al autorităților competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare țară în parte, semnat la București la 19 decembrie 2017 – publicat în data de 3 octombrie 2019. :: Proiectul :: […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: October 4, 2019, 7:43 am
În Monitorul Oficial nr. 800 din 2 octombrie 2019, a fost publicată Procedura privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice. Actul reglementează, bifurcat, procedura ce urmează a fi respectată pentru stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și cea pentru stabilirea […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: October 3, 2019, 11:56 am
Miercuri, 2 octombrie 2019, Agenția Națională pentru Administrarea Fiscală a atenționat contribuabilii cu privire la emailuri false transmise în numele Cabinetului președintelui ANAF, potrivit unui comunicat. ANAF îndeamnă contribuabilii să nu deschidă aceste emailuri, iar dacă au fost deschise, să nu se urmeze pașii descriși în acestea: să nu se apeleze numărul de telefon afișat/recomandat […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: October 3, 2019, 8:29 am
Taxarea unor produse accizabile, care au necesitat recondiționarea în cadrul unui antrepozit fiscal după ce au fost puse pe piață, este nelegală – a decis Înalta Curte de Casație și Justiție Echipa de avocați specializată în dispute fiscale a RADU ȘI ASOCIAȚII SPRL, casa de avocatură asociată EY Law, a înregistrat o nouă premieră, de […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: October 3, 2019, 7:30 am
Judecătorul suprem german specializat doar în contencios fiscal și financiar se întreabă cu privire la lucrări de construcție la un drum municipal în numele unui oraș (C-528/19). Situația de fapt: 1. materia UE: fiscalitate 2. avem împrejurări precum cele din litigiul principal, în care o persoană impozabilă efectuează lucrări de construcție la un drum municipal […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: October 3, 2019, 6:00 am
Marți, 1 octombrie a.c., Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra constituționalității dispozițiilor art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit comunicatului de presă publicat de instanța de contencios constituțional [1] pe site-ul propriu, prevederile art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în forma anterioară […]
Author: Andrei-Nicolae POPA
Posted: October 2, 2019, 9:08 pm
Ajutoare de stat. Exonerare de la plata impozitului pe profit pusă în aplicare de Belgia în favoarea porturilor sale. Decizie privind declararea regimului de ajutor incompatibil cu piața internă. Noțiunea de activitate economică. Servicii de interes economic general. Activități non-economice. Caracter disociabil. Caracter selectiv. Din complet a făcut parte jud. Octavia Spineanu-Matei, judecător român la […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: October 1, 2019, 4:06 pm
Marți, 1 octombrie 2019, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. lit. d) şi f) din Constituţia României şi al art. 11 alin. (1) și al art. 29, respectiv al art. 38 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispoziţiilor art. 213 […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: October 1, 2019, 2:17 pm
Într-o excepție invocată în fața Curții de Apel București, NICULEASA LAW FIRM prin avocat Mădălin Niculeasa, a ridicat problema constituționalității prevederilor art. 213 alin. 8) C. Pr. Fisc., în ambele sale forme de redactare (atât a formei în vigoare până în Septembrie 2017, cât și a formei în vigoare din septembrie 2017 până în prezent). […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: October 1, 2019, 1:08 pm
Luni, 30 septembrie 2019, Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie, reunit în ședință, şi-a manifestat îngrijorarea față de procedura de adoptare a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Plx nr. 396/2019), potrivit unui comunicat. Lipsa unor consultări reale a tuturor categoriilor de destinatari ale căror drepturi […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: October 1, 2019, 12:14 pm
În contextul planului de acțiune BEPS, țările au agreat să implementeze anumite măsuri care să asigure rezolvarea disputelor internaționale legate de aplicarea tratatelor de evitare a dublei impuneri într-o manieră rapidă, eficientă și adecvată. Drept urmare, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și-a propus să monitorizeze anual statusul procedurilor de acord amiabil de la […]
Author: Raluca POPA
Posted: October 1, 2019, 9:44 am
În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 248 din 27 septembrie 2019, a fost publicată Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1593 a Consiliului din 24 septembrie 2019 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/676/UE de autorizare a României să aplice în continuare o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: September 30, 2019, 2:23 pm
În Monitorul Oficial nr. 785 din 27 septembrie 2019, a fost publicat Ordinul nr. 2894/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică. În principal, […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: September 30, 2019, 9:49 am
PwC România anunță că, începând cu 1 octombrie, promovează opt directori în cadrul serviciilor de Consultanță fiscală și juridică, Audit și Consultanță de Management. Adriana Costea, Alina Rafailă, Andreea Dereli, Cristina Țuțuianu Fuioagă, Inge Abdulcair și Irina Nistor devin directori în practica de Consultanță fiscală și juridică, Adriana Sima, director de Audit și Radu Bădiceanu, […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: September 30, 2019, 8:58 am
În Monitorul Oficial nr. 785 din 27 septembrie 2019, a fost publicată Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii din 19 septembrie 2019. Procedura este menită să pună în aplicare capitolul II din Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale. Astfel, sunt prevăzute expres categoriile de debitori care pot beneficia de facilități fiscale, și […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: September 30, 2019, 8:43 am
Vineri, 27 septembrie 2019, Agenția Națională pentru Administrare Fiscală a informat că a monitorizat, în anul 2019, la nivel național, gradul de satisfacție a contribuabililor în legătură cu serviciile oferite de instituție contribuabililor, în cadrul întâlnirilor lunare organizate de ANAF, pe tematici de interes, potrivit unui comunicat. Astfel, din peste 2300 de răspunsuri primite în […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: September 30, 2019, 7:21 am
Tribunalul Cluj se întreabă cu privire la nulitatea expresă a actului administrativ fiscal și dreptul la apărare (C-430/19 SC C.F. SRL – mi se pare regretabilă această anonimizare operată de instanța din România în cazul unor persoane juridice din moment ce Regulamentul GDPR se aplică doar pentru persoanele fizice iar articolul 10 CEDO s-ar putea […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: September 30, 2019, 6:00 am
Prof. dr. Chantal Cutajar şi consultantul juridic dr. Dominic Thomas-James vor fi invitaţi speciali ai atelierului Paradisul Fiscal: funcționare, avantaje și pericole [praxis], ce se va desfăşura luni, 30 septembrie 2019. Evenimentul este organizat de Societatea de Ştiinţe Juridice (SSJ), Academia de Științe Juridice din România (ASJR), Uniunea Juriștilor din România (UJR), cu sprijinul publicaţiilor […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: September 28, 2019, 8:20 am
Activitatea de sponsorizare a fost și va rămâne una de mare interes pentru societate în ansamblul său, atât pentru beneficiarii organizațiilor non-profit, cât și pentru societățile comerciale care, pe lângă contribuția pentru o cauză bună, își pot diminua și nota de plată către stat. Și pentru autoritățile fiscale sponsorizarea a fost de mare interes recent, […]
Author: Andreea VLAD
Posted: September 26, 2019, 8:11 am
26 septembrie 2019: Curtea declară: Articolul 8 alineatele (1) și (6) din Directiva 2009/133/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parțiale, cesionării de active și schimburilor de acțiuni între societățile din state membre diferite și transferului sediului social al unei SE sau SCE între statele […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: September 26, 2019, 5:30 am
Miercuri, 24 septembrie 2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală a informat că Serviciul electronic Spaţiul Privat Virtual oferă contribuabililor înrolați o nouă facilitate, și anume posibilitatea de a solicita şi de a primi, on-line, cazierul fiscal, potrivit unui comunicat. Solicitarea se transmite prin intermediul Secțiunii „Solicitări / Eliberare documente/ Certificat de cazier fiscal”, prin selectarea […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: September 25, 2019, 10:02 am
– Majoritatea companiilor apreciează în continuare cota unică de impozitare drept cea mai atractivă măsură fiscală oferită de România – O implementare deficientă a prevederilor fiscale poate transforma și avantajele în dezavantaje – Întârzierea procesului de digitalizare a administrației fiscale este considerată o barieră pentru investiții și cel mai mare neajuns în relația contribuabililor cu […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: September 23, 2019, 10:48 am
Joi, 19 septembrie 2019, Asociația Magistraților Pensionari a dat publicității următorul comunicat, potrivit ziare.com: „Ca urmare a rezultatului votului din Plenul Senatului din data de 19 septembrie 2019 privind inițiativa legislativă nr. 489/2019 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și care instituie un regim de taxare diferențiat aplicat categoriilor de pensii, incluzând și […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: September 23, 2019, 6:23 am
23 septembrie 2019: După ce a comunicat cauza împreună cu o serie de întrebări în data de 13 mai 2013, în data de 27 august 2019, CEDO a mai comunicat următoarele întrebări: 1. Reclamantul a beneficiat de o procedură echitabilă în sensul articolului 6 § 1 din Convenție? În special, reclamantul a beneficiat de un […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: September 23, 2019, 3:30 am
Proiectul legislativ care propune pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 6 ani pentru persoanele care cauzează statului prejudicii prin nereținerea sau neîncasarea, reținerea și neplata, respectiv încasarea și neplata în cel mult 30 de zile de la termenul scadent a unor impozite și contribuții supuse regimului reținerii la sursă reprezintă o reluare a unei […]
Author: Dan DASCĂLU
Posted: September 22, 2019, 9:07 pm
Joi, 19 septembrie 2019, Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii și pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: September 20, 2019, 8:35 am
În data de 13 septembrie 2019, a fost depusă la Senat propunerea legislativă nr. B436/2019 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, iar modificările pe care le propune sunt unele interesante atât din prisma conținutului, cât și prin modificarea de optică pe care legiuitorul o aduce în domeniu. (Re)incriminarea infracțiunii de […]
Author: Mădălin ENACHE
Posted: September 19, 2019, 9:08 pm
Guvernul României a adoptat Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, ordonanță publicată în Monitorul Oficial nr. 648 din 5 august 2019. Ulterior, Ministerul Finanțelor Publice a emis Ordinul nr. 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii […]
Author: Sorin Ionuț MITRESCU
Posted: September 19, 2019, 9:07 pm
Societatea de avocați ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII și divizia de fiscalitate – ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII TAX, cu sprijinul Ziarul Financiar, organizează un amplu eveniment dedicat impactului modificărilor din domeniul fiscal și legislativ asupra mediului de afaceri. Conferința beneficiază, pe lângă prezența avocaților și consultanților fiscali din societățile sus-menționate, de participarea doamnei Mirela Călugăreanu, Președinte […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: September 19, 2019, 3:15 pm
În contextul global actual, domenii precum IT și cel al cercetării-dezvoltării-inovării („CDI”) sunt elemente cheie ale unei dezvoltări sustenabile, iar digitalizarea accelerată determină atât guvernele, cât și companiile să facă schimbări semnificative. Dacă vorbim de companii, preocuparea constantă pentru crearea de produse/servicii noi și pentru îmbunătățirea celor deja existente este accelerată în special de reducerea […]
Author: Claudia SOFIANU
Posted: September 19, 2019, 9:36 am
Comisia Europeană a publicat un nou raport de evaluare a Directivei 2003/96/CE privind impozitarea produselor energetice și a electricității, menționând că, după mai bine de 15 ani de la implementarea Directivei, cadrul de impozitare existent a pierdut pasul cu dezvoltarea din sectorul energetic. În sens larg, Directiva evaluată de către Comisia Europeană stabilește regulile pentru […]
Author: Raluca BÂLDEA
Posted: September 19, 2019, 8:30 am
În perioada 17-18 septembrie 2019, s-a desfășurat reuniunea conducătorilor administrațiilor fiscale din statele membre UE intitulată „TADEUS – Tax administration European Union Summit”. La reuniune a participat Daniel Mihail Tudor, vicepreședintele ANAF, coordonator al activităților de inspecție fiscală și antifraudă fiscală, potrivit unui comunicat. Obiectivul principal al întâlnirii: continuarea dialogului între reprezentanții Comisiei Europene și […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: September 19, 2019, 6:52 am
– Beneficiile OG 6 / 2019 pot fi accesate doar prin crearea unui plan de restructurare a afacerii, depus în maxim 6 luni de la intrarea în vigoare a OG. – Responsabilitatea creării unui plan de restructurare viabil este a expertului independent care îl va întocmi. – În cazul în care companiile eligibile nu depun […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: September 18, 2019, 8:00 am
Companiile cu datorii de peste un milion lei la bugetul de stat la 31 decembrie 2018, aflate în dificultate financiară, trebuie să depună până la 30 septembrie 2019 notificarea privind intenția de a aplica pentru măsura de restructurare financiară, au arătat reprezentanții D&B David și Baias și ai PwC România în cadrul unui eveniment dedicat […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: September 17, 2019, 1:05 pm

Servicii de Contabilitate, Audit, Consultanta    

 

RSS Contabilizat.ro - FORMULARE TIPIZATE, categoria CONTABILITATE

Catalog de prezentare dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil (membri CECCAR, contabili autorizati, experti contabili, firme de contabilitate, auditori, consultanti fiscali). Ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe: legislatie, dictionar financiar, formulare tipizate, cursuri, carti, stiri, joburi, francize, calculator salarii, curs valutar, informatii CECCAR, software economic!

Angajament de plata
Balanta analitica a valorilor materiale
Balanta de verificare cu doua egalitati
Balanta de verificare cu patru egalitati
Balanta de verificare cu trei egalitati
Bon de consum colectiv
Bon de consum
Bon de miscare a mijloacelor fixe
Bon de predare, transfer, restituire (cod 14-3-3a)
Bon de primire in consignatie (cod 14-3-2)
Bon de vanzare
Borderou de achizitie (1)
Borderou de achizitie (2)
Borderou de achizitie
Borderou de iesire a obiectelor din consignatie
Borderou de incasare
Borderou de predare a documentelor
Borderou de predare-primire a documentelor
Borderou de primire a obiectelor in consignatie
Borderou de vanzare (incasare)
Borderoul documentelor achitate cu cecuri de decontare
Cartea mare (sah)
Cartea mare
Chitanta pentru operatii in valuta
Contract de garantie in numerar
Contract de garantie suplimentara
Contract individual de munca
Decizie de imputare
Declaratie de inventar
Decont cheltuieli valutare (transporturi internationale)
Decont de cheltuieli (pentru deplasari externe)
Decont pentru operatii in participatie
Desfasuratorul indemnizatiilor platite in contul asigurarilor sociale de stat
Dispozitie de livrare
Dispozitie de plata catre casierie
Dispozitie de plata externa
Dispozitie de plata incasare catre casierie (colectiva)
Dispozitie de plata incasare catre casierie
Document cumulativ (1)
Document cumulativ (2)
Document cumulativ (3)
Document cumulativ
Dovada de comunicare
Drepturi banesti - chenzina 1
Drepturi banesti - chenzina 2
Extras de cont
Fisa de cont analitic pentru cheltuieli efective
Fisa de cont analitic pentru cheltuieli indirecte de productie
Fisa de cont pentru operatii diverse (in valuta si lei)
Fisa de cont pentru operatii diverse
Fisa de evidenta a obiectelor de inventar in folosinta
Fisa de evidenta a obiectivelor de inventar in evidenta
Fisa de evidenta a salariilor cu elementele componente ale salariului total
Fisa de evidenta a salariilor
Fisa de evidenta a stocurilor si obiectelor de inventar pe locuri de folosinta
Fisa de magazie cu doua unitati de masura
Fisa de magazie cu repartizarea iesirilor
Fisa de magazie
Fisa limita de consum (colectiva)
Fisa limita de consum
Fisa mijlocului fix
Imputernicire eliberare parola itm
Imputernicire
Jurnal pentru cumparari
Jurnal pentru vanzari
Jurnal privind consumurile si alte iesiri de stocuri
Jurnal privind decontarile cu furnizorii
Jurnal privind operatii diverse (pentru conturi sintetice)
Jurnal privind operatii diverse
Jurnal privind operatiile de casa si banca
Jurnal privind repartizarea si decontarea cheltuielilor de productie
Jurnal privind repartizarea si decontarea cheltuielilor de productie1
Jurnal privind salariile si contributia la asigurarile sociale
Jurnal privind vanzarea marfurilor si alte iesiri
Jurnal privind vanzarea produselor si alte iesiri
Jurnal situatie privind operatiile contabile
Lista de avans chenzinal
Lista de indemnizatii pentru concediul de odihna
Lista de inventariere (pentru gestiuni global - valorice)
Lista de inventariere
Lista zilnica de alimente
Nomenclator formulare si registre contabile
Nomenclatorul
Nota contabila mica
Nota de contabilitate
Nota de debitare creditare
Nota de receptie si constatare de diferente (pt unitatile cu amanuntul)
Nota de receptie si constatare de diferente
Ordin de deplasare (delegatie) in strainatate
Ordin de deplasare (delegatie)
Ordin de deplasare extern
Ordin de deplasare in delegatie
Proces verbal de plati
Proces verbal de punere in functiune
Proces verbal de receptie finala
Proces verbal de receptie provizorie
Proces verbal de receptie
Proces verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe
Registru de casa in valuta
Registru de casa
Registru de inventar privind investitiile

Servicii de Contabilitate, Audit, Consultanta    

 

EconomiaOnline.ro

Comunitate de ganditori in economie

Tractoarele sunt folosite la ferme pentru automatizarea diferitelor activitati agricole. Sunt indispensabile pentru fermele modernizate si nu numai. Nu numai tractoarele sunt indispensabile, ci si alte tipuri de utilaje agricole.   Multe tractoare si masinarii au fost proiectate sa dureze zece ani, dar, ca orice alta masina agricola, piesele sunt supuse uzurii. Pentru a asigura
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: August 14, 2019, 8:32 am
Nu exista retete de succes in deschiderea unei afaceri si nu e deloc simplu sa incepi o afacere de succes. Dar este foarte important sa te orientezi spre domeniile care vand cel mai bine, mai ales intre-un context in care multe start-up-uri se inchid inca din primul an de activitate. Trebuie sa fii constient insa
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: June 26, 2019, 2:18 pm
Daca esti in cautare de sloturi online gratis, ti-am pregatit un ghid pentru a putea sa alegi intelept si informat si sa te distrezi ca la pacanele. Iti vom explica cum sa alegi cele mai bune pacanele online pentru tine, care sunt avantajele sloturilor gratis si de ce ai vrea sa iei in considerare si
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: June 26, 2019, 2:04 pm
Se prelungeste apelul de selectie ca urmare a publicarii eratei nr.1/19.06.2019 pe portalul www.galvaleaprutului.ro. Denumirea masurii lansate (Numarul de referinta al sesiunii/apelului de selectie): M19.2 (M2/3A) PROCESAREA PRODUCTIEI AGRICOLE, sesiunea 1, apelul de selectie nr.3/25.04.2019. Fonduri disponibile: 164.993,78 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect: 164.993,78 euro. Asociatia Grupul de
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: June 20, 2019, 12:29 pm
Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Prutului (GAL VP) anunta: PRELUNGIREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR TIP LEADER pentru masura M3/3A – COOPEARARE PENTRU DEZVOLTARE. Data lansarii apelului de selectie: 19 aprilie 2019 Termen limita de depunere a proiectelor: 31 mai 2019, orele 14.00 Masura lansata a apelului de selectie: Numarul de referinta al sesiunii
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: May 24, 2019, 11:08 am
In Romania, in luna decembrie 2018 persoanele care nu aveau un loc de munca reprezentau aproximativ 4% dintre locuitori. Cu toate acestea, desi majoritatea romanilor sunt angajati, auzim adesea ingrijorari legate de locul lor de munca. Pe masura ce trec anii si scena capitalista devine din ce in ce mai apriga, atat angajatorii, cat si
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: May 17, 2019, 11:31 am
Dupa finalizarea primei etape a proiectului “InGenius Start-up Xpress! Program de antreprenoriat responsabil in regiunea Sud-Muntenia” urmeaza derularea unei campanii de stakeholder engagement si a unei retele de sprijin a mediului de afaceri si infiintarea si centrului de sprijin pentru afaceri care vor fi realizate pana in luna 30 de implementare a proiectului. In cadrul
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: February 5, 2019, 10:32 am
In momentul in care doresti sa apelezi la un credit trebuie sa stii cat mai multe informatii despre tipul de creditare pe care il alegi astfel incat sa poti face alegerea in cunostinta de cauza. Trebuie sa stii ca in momentul de fata pe piata exista mai multe categorii de credite, si anume: imprumuturi rapide,
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: January 17, 2019, 10:27 am

Servicii de Contabilitate, Audit, Consultanta    

 

 

Comments are closed