Fiscalitate, Formulare Tipizate, Stiri Economice

fiscalitateAm ales cateva publicatii care furnizeaza in timp real informatii legislative, contabile si stiri din economie.

Fiscalitate – JURIDICE.ro

in Law we Trust

Joi, 13 iunie 2019, Agenția Națională pentru Administrare Fiscală a informat contribuabilii asupra unei posibile fraude care se petrece zilele acestea. Persoanele fizice recepţionează sms-uri sau email-uri, în care sunt informaţi că pot primi bani de la ANAF. Persoanele sunt sfătuite să acceseze un site, la care este disponibil un formular, în care sunt solicitate, […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: June 14, 2019, 7:14 am
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 457 din data de 6 iunie 2019, a fost publicată Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. ANAF urmează să  constituie Comisia de agreare a practicienilor în insolvență, în vederea organizării procedurilor de agreare și […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: June 12, 2019, 8:09 am
În data de 10.06.2019 s-a constituit un nou dosar (1703D/2019) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 83 alin. (4) din Codul de procedură fiscală 2003 (cauza Porțeanu Mircea lulian). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul unei excepții de […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: June 12, 2019, 3:30 am
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 444 din data de 6 iunie 2019, a fost publicat Ordinul nr. 1437/2019 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”. 1. […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: June 10, 2019, 2:51 pm
În Monitorul Oficial nr. 468 din 10 iunie 2019, a fost publicată Decizia nr. 109/2019 din 10 iunie 2019 privind încetarea calității domnului Remus Borza de consilier onorific al prim-ministrului. La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează calitatea domnului Remus Borza de consilier onorific al prim-ministrului pe probleme economice, reformă și fiscalitate. *** Sîmbătă, […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: June 10, 2019, 12:30 pm
Joi, 6 iunie 2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea modelului, conţinutului și instrucţiunilor de completare ale formularului (085) „Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”. :: Proiectul :: Anexa 1 :: […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: June 7, 2019, 9:18 am
Joi, 6 iunie 2019, Agenția Națională pentru Administrare Fiscală a anunțat că, din dispoziția lui Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, ANAF. a restituit în perioada 3-5 iunie 2019, la nivel național, suma de 700 milioane de lei către 420.000 contribuabili români, sumă ce reprezintă taxe auto achitate de către aceștia în perioada 1 ianuarie 2007-31 […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: June 7, 2019, 7:43 am
07 iunie 2019: Avocatul general propune: – „dispozițiile din Directiva TVA, interpretate în lumina articolelor 47 și 48 alineatul (2) din cartă, nu se opun unei dispoziții sau unei practici a unui stat membru potrivit căreia, atunci când verifică dreptul unei persoane impozabile de a deduce TVA-ul, administrația fiscală ia în considerare constatările pe care […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: June 7, 2019, 6:30 am
Câți bani plătesc eu la stat pe parcursul vieții și ce se întâmplă cu acești bani? KPMG în România a publicat “Povestea familiei”, o analiză a costurilor fiscale care răspunde acestor întrebări într-un mod cât mai practic și mai ușor de înțeles. În acest scop, vă prezentăm în continuare doi oameni obișnuiți, Andrei și Andreea. […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: June 6, 2019, 5:25 pm
Judecătorul suprem din Ungaria se întreabă cu privire la o practică care, în scopul exercitării dreptului de deducere, vizează exclusiv momentul la care a survenit faptul generator al TVA-ului (C-258/19 EUROVIA). Situația de fapt: 1. materii UE: fiscalitate, taxă pe valoare adăugată 2. avem practica unui stat membru care, în scopul exercitării dreptului de deducere, vizează […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: June 5, 2019, 9:15 pm
Miercuri, 5 iunie 2019, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. a) teza întâi din Constituție și al art. 11 alin. (1) lit. A. a) și art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere, în cadrul controlului anterior promulgării, următoarele obiecții de neconstituționalitate, potrivit unui comunicat: […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: June 5, 2019, 4:55 pm
NICULEASA LAW FIRM prin avocat Mădălin Irinel Niculeasa a reprezentat o Societate Comercială cu activitate semnificativă în domeniul materialelor de construcții în cadrul unui litigiu ce viza atât legalitatea unei decizii de suspendare a soluționării contestației administrative raportat la existența unei sesizări penale cât și caracterul devolutiv al contestației administrative și apropierea acestei căi procedurale […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: June 5, 2019, 12:08 pm
În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 143 din data de 29 mai 2019, a fost publicată Regulamentul delegat (UE) 2018/815 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic. Prezentul […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: June 5, 2019, 7:25 am
În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 142 din data de 29 mai 2019, a fost publicată Regulamentul delegat (UE) 2019/887 al Comisiei din 13 martie 2019 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 71 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului. Art. 71 din Regulamentul (UE, […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: June 4, 2019, 11:40 am
Deputatul Remus Borza, consilierul onorific al premierului pe probleme economice, reformă şi fiscalitate, a făcut următoarele declarații într-un interviu pentru zf.ro: „Eu am idei, dar nu-mi răcesc gura degeaba. În America preşedintele Donald Trump a dus fiscalitatea pentru companii de la 35% la 21%. În România toată lumea a înjurat PSD, dar aici taxa pe […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: June 4, 2019, 10:19 am
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 439 din data de 3 iunie 2019, a fost publicată Decizia nr. 104/2019 privind numirea doamnei Mirela Călugăreanu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mirela Călugăreanu este numită în funcția […]
Author: Vlad BERCU
Posted: June 4, 2019, 6:43 am
Problema pusă în discuție vizează aplicarea în timp a modificărilor aduse Legii nr. 85/2014 prin O.U.G. 88/2018 în ceea ce privește posibilitatea demarării executării silite pentru creanțele curente cu o vechime mai mare de 60 de zile. La data de 2 octombrie 2018 a intrat în vigoare O.U.G. nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: June 3, 2019, 5:02 pm
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 404 din data de 23 mai 2019, a fost publicat Ordinul nr. 2165/837/743/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”. Persoanele fizice și juridice care au […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: June 3, 2019, 6:32 am
În data de 22.05.2019 s-a constituit un nou dosar (1476D/2019) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 486 alin. (1) și (2) din Codul fiscal (cauza Treveleanu Bogdan). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care aceste dispoziții formează obiectul unui control de constituționalitate. Instanţa […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: June 3, 2019, 3:30 am
Author: Daria NICULCEA
Posted: May 31, 2019, 2:16 pm
În contextul Codului Vamal Unional, orice operator economic își poate desemna un reprezentant în relația cu autoritățile vamale pentru a întocmi formalitățile de vămuire prevăzute de reglementările vamale la intrarea / ieșirea mărfurilor din spațiul Uniunii Europene. Această reprezentare poate fi directă, caz în care reprezentantul acționează în numele și pe seama unei alte persoane, […]
Author: Mihai PETRE
Posted: May 29, 2019, 9:36 am
29 mai 2019: Avocatul general propune Curții următorul răspuns: „(1) Articolul 168 litera (a) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată împiedică autoritățile naționale să refuze deducerea TVA-ului achitat în amonte pentru unicul motiv că o persoană impozabilă implicată în lanțul alimentar nu a reușit […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: May 29, 2019, 6:30 am
Măsurile legislative fiscale suplimentare impuse de autorități, controalele fiscale încrucișate și concurența neloială sunt percepute de către majoritatea companiilor respondente în cadrul unui sondaj realizat de PwC România drept principalele consecințe ale fenomenului fraudei de TVA asupra activității lor. Daniel Anghel, Partener și Lider al departamentului de taxe și consultanță juridică, PwC România: „Autoritățile fiscale au […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: May 28, 2019, 8:10 am
28 mai 2019: Doamna avocat general propune: „(1) Articolul 21 alineatul (5) al treilea paragraf din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului [Uniunii] de impozitare a produselor energetice și a electricității, ca derogare de la scutirea obligatorie de la articolul 14 alineatul (1) litera (a) prima teză, trebuie să facă […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: May 28, 2019, 6:30 am
Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că, în situaţia suspendării executării actului administrativ, acordată de instanța de judecată în condițiile Legii nr. 554/2004, în ipoteza constatării legalităţii titlului de creanţă, pe perioada cât subzistă suspendarea, se datorează dobândă. În speţă, Înalta Curte nu a acceptat raţionamentul recurentului potrivit căruia instituţia suspendării nici nu […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: May 27, 2019, 9:05 pm
Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că reprezintă dividende suma de bani plătită asociatului unic al societăţii cu răspundere limitată, atâta vreme cât nu a fost făcută dovada folosirii acesteia în scopul desfăşurării activităţii societăţii, deşi sarcina dovedirii acestui aspect revine contribuabilului, conform art. 7 pct. 12 teza finală din Codul fiscal (dividendele […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: May 26, 2019, 9:05 pm
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 403 din data de 23 mai 2019, a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: May 24, 2019, 2:34 pm
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 22 mai 2019 a fost publicată Decizia nr. 16/2019 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Galați – Secția contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 3.521/91/2017, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile referitoare la unele chestiuni de drept. I. Titularul şi obiectul sesizării Curtea de […]
Author: Andrei PAP
Posted: May 24, 2019, 7:52 am
23 mai 2019: Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constat, în data de 30 aprilie 2019, că nu a existat o încălcare a articolului 6 (1) CEDO după ce Curtea de la Strasbourg a schimbat – ex officio – obiectul cererii – fiind stăpână (master) – aspect permis probabil din cauza unei posibile maniere deficitare […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: May 23, 2019, 4:30 am
În data de 17.05.2019 s-a constituit un nou dosar (1402D/2019) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 471 alin. (1) și (4) teza II din Codul fiscal (cauza Bunea Adrian Nicolae). Conform motorului de căutare de pe pagina Curții Constituționale, acesta este primul dosar în care această dispoziție formează obiectul unui control […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: May 23, 2019, 3:30 am
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 395 din data de 21 mai 2019, a fost publicată Norma nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Prezenta normă stabilește cadrul normativ unitar de auditare a situațiilor financiare anuale și situațiile financiare anuale […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: May 22, 2019, 7:36 am
Marți, 21 mai 2019, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. a) teza întâi din Constituție și al art. 11 alin. (1) lit. A. a) și art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere, în cadrul controlului anterior promulgării, sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: May 21, 2019, 5:44 pm
Judecătorul britanic se întreabă – atât cât mai poate – în legătură cu serviciile de gestionare a unor fonduri de pensii și TVA (C-235/19). Situația de fapt: 1. materie UE: fiscalitate – TVA 2. avem prestarea unor servicii de gestionare a fondurilor de pensii precum cele furnizate administratorilor fiduciari de: 2.1. asigurători și/sau 2.2.de societăți […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: May 20, 2019, 9:45 pm
Materialul folosit în acest articol este o compilare din diverse surse, se regăseşte pe site-urile oficiale şi diverse pasaje referitoare la explicaţii legale au fost copiate. În material este prezentată noţiunea şi implicaţiile contribuţiei, primei sau taxei CASS ce afectează avocaţii, dar pe lângă noţiunea legală sau nu a CASS, implicit cu implicaţiile primirii sau […]
Author: Daniel UDRESCU
Posted: May 20, 2019, 9:08 pm
Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că este admisibilă acțiunea întemeiată pe dispozițiile dreptului comun ce reglementează răspunderea civilă delictuală, chiar dacă are ca izvor juridic o creanță bugetară, în condițiile în care a rămas nesoluționată acțiunea civilă ce fusese alăturată procesului penal în care reclamanta, autoritate publică, se constituise parte civilă pentru […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: May 20, 2019, 9:05 pm
Vineri, 17 mai 2019, Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”. :: Proiectul :: Referatul de aprobare
Author: JURIDICE.ro
Posted: May 20, 2019, 11:16 am
Author: JURIDICE.ro
Posted: May 18, 2019, 9:10 pm
Joi, 16 mai 2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului privind unele măsuri fiscal-bugetare. :: Proiectul :: Nota de fundamentare
Author: JURIDICE.ro
Posted: May 17, 2019, 7:03 am
În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 122/53 din 10 mai 2019 a fost publicată Decizia (UE) 2019/720 a Comisiei din 30 aprilie 2019 privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Eliminarea scutirii fiscale pentru carburantul de aviație în Europa”. Obiectul propunerii de inițiativă cetățenească intitulate „Eliminarea scutirii fiscale pentru carburantul de aviație în Europa” este următorul: […]
Author: Elena ALBU
Posted: May 17, 2019, 6:42 am
În perioada 16-17 mai 2019, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor – organizează, la Bucureşti, Seminarul de nivel înalt cu tema Mediul „Single Window”, în seria de evenimente ocazionate de exercitarea de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, potrivit unui comunicat. Mediul „Single Window” pentru vamă are ca scop depunerea […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: May 17, 2019, 6:02 am
Infracțiunile împotriva sistemului comun privind TVA (la nivel european) sunt considerate grave atunci când sunt legate de teritoriul a două sau mai multe state membre, rezultă dintr-o schemă frauduloasă prin care infracțiunile respective sunt comise într-un mod structurat cu scopul de a obține avantaje necuvenite de pe urma sistemului comun privind TVA, iar prejudiciul total […]
Author: Norel NEAGU
Posted: May 16, 2019, 9:08 pm
Trimitere preliminară – Directiva 2003/96/CE – Impozitarea produselor energetice și a electricității – Scutiri – Consumul de produse energetice în incinta unei instituții care fabrică asemenea produse – Obligația de obținere a clasificării produselor energetice în scopul stabilirii valorii accizelor – Rata de impozitare aplicabilă acestor produse Cererea de decizie preliminară introdusă de Curtea de […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: May 16, 2019, 3:07 pm
Efectele exacte ale ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană sunt greu de anticipat, putem identifica însă câteva dintre ele din perspectivă fiscală și juridică. Deducerea TVA aferentă serviciilor financiar-bancare Brexit-ul poate genera oportunități de deducere a TVA, de exemplu, pentru băncile și companiile de asigurări din România. În prezent, acestea nu deduc TVA sau deduc […]
Author: Alexander MILCEV
Posted: May 16, 2019, 9:42 am
În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C 163 din data de 13 mai 2019, a fost publicată Decizia Biroului Paramentului European din 3 aprilie 2019 privind normele de punere în aplicare privind restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește transferul de date cu caracter personal de către Parlamentul European autorităților naționale în […]
Author: Vlad BERCU
Posted: May 16, 2019, 7:38 am
Miercuri, 15 mai 2019, Agenția Națională pentru Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiei pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în anul 2018 a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum şi pentru plata cu […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: May 16, 2019, 7:34 am
Miercuri, 15 mai 2019, Agenția Națională pentru Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică de ordin al președintelui ANAF pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF nr.49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere și de gestionare a formularului „Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”. :: Ordin :: Referat de […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: May 16, 2019, 6:59 am
Miercuri, 15 mai 2019, Agenția Națională pentru Administrare Fiscală a informat că, pentru a nu pune în pericol continuitatea producției și distribuţia produselor din tutun în U.E., temporar, până când sistemul de trasabilitate la nivel național va fi complet operațional, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2019, Romania adoptă decizia Decizia (UE) […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: May 16, 2019, 6:10 am
În data de 14.05.2019 s-a constituit un nou dosar (1335D/2019) pe rolul Curţii Constituţionale, urmând a fi analizate dispoziţiile art. 92 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene (cauza GSI Tariverde S.R.L.). Conform […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: May 16, 2019, 3:30 am
Judecătorul suprem finlandez specializat doar în contencios administrativ se întreabă cu privire la noțiunea de închiriere de bunuri mobile (C-215/19 Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö). Situația de fapt: 1. materia UE: fiscalitate – TVA 2. avem niște dispoziții dintr-o regulament de punere în aplicare a Directivei TVA ce reglementează locul de prestare a serviciilor 3. necesitatea de a […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: May 14, 2019, 9:15 pm

Servicii de Contabilitate, Audit, Consultanta    

 

RSS Contabilizat.ro - FORMULARE TIPIZATE, categoria CONTABILITATE

Catalog de prezentare dedicat specialistilor din domeniul financiar-contabil (membri CECCAR, contabili autorizati, experti contabili, firme de contabilitate, auditori, consultanti fiscali). Ofera vizitatorilor acces la catalogul de specialisti si la resurse conexe: legislatie, dictionar financiar, formulare tipizate, cursuri, carti, stiri, joburi, francize, calculator salarii, curs valutar, informatii CECCAR, software economic!

Angajament de plata
Balanta analitica a valorilor materiale
Balanta de verificare cu doua egalitati
Balanta de verificare cu patru egalitati
Balanta de verificare cu trei egalitati
Bon de consum colectiv
Bon de consum
Bon de miscare a mijloacelor fixe
Bon de predare, transfer, restituire (cod 14-3-3a)
Bon de primire in consignatie (cod 14-3-2)
Bon de vanzare
Borderou de achizitie (1)
Borderou de achizitie (2)
Borderou de achizitie
Borderou de iesire a obiectelor din consignatie
Borderou de incasare
Borderou de predare a documentelor
Borderou de predare-primire a documentelor
Borderou de primire a obiectelor in consignatie
Borderou de vanzare (incasare)
Borderoul documentelor achitate cu cecuri de decontare
Cartea mare (sah)
Cartea mare
Chitanta pentru operatii in valuta
Contract de garantie in numerar
Contract de garantie suplimentara
Contract individual de munca
Decizie de imputare
Declaratie de inventar
Decont cheltuieli valutare (transporturi internationale)
Decont de cheltuieli (pentru deplasari externe)
Decont pentru operatii in participatie
Desfasuratorul indemnizatiilor platite in contul asigurarilor sociale de stat
Dispozitie de livrare
Dispozitie de plata catre casierie
Dispozitie de plata externa
Dispozitie de plata incasare catre casierie (colectiva)
Dispozitie de plata incasare catre casierie
Document cumulativ (1)
Document cumulativ (2)
Document cumulativ (3)
Document cumulativ
Dovada de comunicare
Drepturi banesti - chenzina 1
Drepturi banesti - chenzina 2
Extras de cont
Fisa de cont analitic pentru cheltuieli efective
Fisa de cont analitic pentru cheltuieli indirecte de productie
Fisa de cont pentru operatii diverse (in valuta si lei)
Fisa de cont pentru operatii diverse
Fisa de evidenta a obiectelor de inventar in folosinta
Fisa de evidenta a obiectivelor de inventar in evidenta
Fisa de evidenta a salariilor cu elementele componente ale salariului total
Fisa de evidenta a salariilor
Fisa de evidenta a stocurilor si obiectelor de inventar pe locuri de folosinta
Fisa de magazie cu doua unitati de masura
Fisa de magazie cu repartizarea iesirilor
Fisa de magazie
Fisa limita de consum (colectiva)
Fisa limita de consum
Fisa mijlocului fix
Imputernicire eliberare parola itm
Imputernicire
Jurnal pentru cumparari
Jurnal pentru vanzari
Jurnal privind consumurile si alte iesiri de stocuri
Jurnal privind decontarile cu furnizorii
Jurnal privind operatii diverse (pentru conturi sintetice)
Jurnal privind operatii diverse
Jurnal privind operatiile de casa si banca
Jurnal privind repartizarea si decontarea cheltuielilor de productie
Jurnal privind repartizarea si decontarea cheltuielilor de productie1
Jurnal privind salariile si contributia la asigurarile sociale
Jurnal privind vanzarea marfurilor si alte iesiri
Jurnal privind vanzarea produselor si alte iesiri
Jurnal situatie privind operatiile contabile
Lista de avans chenzinal
Lista de indemnizatii pentru concediul de odihna
Lista de inventariere (pentru gestiuni global - valorice)
Lista de inventariere
Lista zilnica de alimente
Nomenclator formulare si registre contabile
Nomenclatorul
Nota contabila mica
Nota de contabilitate
Nota de debitare creditare
Nota de receptie si constatare de diferente (pt unitatile cu amanuntul)
Nota de receptie si constatare de diferente
Ordin de deplasare (delegatie) in strainatate
Ordin de deplasare (delegatie)
Ordin de deplasare extern
Ordin de deplasare in delegatie
Proces verbal de plati
Proces verbal de punere in functiune
Proces verbal de receptie finala
Proces verbal de receptie provizorie
Proces verbal de receptie
Proces verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe
Registru de casa in valuta
Registru de casa
Registru de inventar privind investitiile

Servicii de Contabilitate, Audit, Consultanta    

 

EconomiaOnline.ro

Comunitate de ganditori in economie

Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Prutului (GAL VP) anunta: PRELUNGIREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR TIP LEADER pentru masura M3/3A – COOPEARARE PENTRU DEZVOLTARE. Data lansarii apelului de selectie: 19 aprilie 2019 Termen limita de depunere a proiectelor: 31 mai 2019, orele 14.00 Masura lansata a apelului de selectie: Numarul de referinta al sesiunii
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: May 24, 2019, 11:08 am
In Romania, in luna decembrie 2018 persoanele care nu aveau un loc de munca reprezentau aproximativ 4% dintre locuitori. Cu toate acestea, desi majoritatea romanilor sunt angajati, auzim adesea ingrijorari legate de locul lor de munca. Pe masura ce trec anii si scena capitalista devine din ce in ce mai apriga, atat angajatorii, cat si
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: May 17, 2019, 11:31 am
Dupa finalizarea primei etape a proiectului “InGenius Start-up Xpress! Program de antreprenoriat responsabil in regiunea Sud-Muntenia” urmeaza derularea unei campanii de stakeholder engagement si a unei retele de sprijin a mediului de afaceri si infiintarea si centrului de sprijin pentru afaceri care vor fi realizate pana in luna 30 de implementare a proiectului. In cadrul
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: February 5, 2019, 10:32 am
In momentul in care doresti sa apelezi la un credit trebuie sa stii cat mai multe informatii despre tipul de creditare pe care il alegi astfel incat sa poti face alegerea in cunostinta de cauza. Trebuie sa stii ca in momentul de fata pe piata exista mai multe categorii de credite, si anume: imprumuturi rapide,
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: January 17, 2019, 10:27 am
Grupul de Actiune Locala Valea Prutului, autorizat de MADR pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala anunta public potentialii beneficiarii din comunele: Andrieseni, Bivolari, Popricani, Probota, Roscani, Trifesti, tiganasi, Victoria (judetul Iasi) si Romanesti, Santa Mare, stefanesti (judetul Botosani) PRELUNGIREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR LEADER PENTRU MASURA DEDICATA ASOCIATIVITATII. Locul unde se pot depune proiectele:
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: December 17, 2018, 9:59 am
Ai infiintat de curand un PFA si nu stii cum sa gestionezi mai bine afacerea ta? Ai nevoie de servicii de contabilitate special concepute pentru PFA si de servicii de marketing online. Oamenii trebuie sa auda de tine, iar situatia financiar-contabila trebuie sa fie impecabila pentru o afacere sanatoasa. Acum, exista servicii de contabilitate special
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: December 3, 2018, 2:28 pm
Anul acesta, Mos Craciun se vede depasit de situatie si apeleaza la ajutoare, altele decat spiridusii lui. Avand in vedere ca sania trebuie unsa, ca e veche si ponosita si nu mai prinde viteza, Mosul s-a hotarat sa incheie un contract cu o firma care face transport de colete international. Pentru ca e destul de
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: December 3, 2018, 2:16 pm
In ziua de astazi este foarte comun ca oamenii sa isi construiasca propriile case, bazandu-se doar pe fortele lor. Daca in trecut erau necesare echipe intregi de constructori, in ziua de astazi totul devine mai usor, datorita faptului ca cei implicati intr-un asemenea proiect pot invata folosind chiar si Youtube ca mentor. Desigur, proiectul trebuie
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: November 28, 2018, 3:03 pm

Servicii de Contabilitate, Audit, Consultanta    

 

 

Comments are closed