Fiscalitate, Formulare Tipizate, Stiri Economice

fiscalitateAm ales cateva publicatii care furnizeaza in timp real informatii legislative, contabile si stiri din economie.

Fiscalitate – JURIDICE

in Law we Trust

În Monitorul Oficial nr. 47 din 23 ianuarie 2020, a fost publicat Ordinul nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Astfel, a fost aprobat modelul și conținutul formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: January 24, 2020, 9:03 am
Joi, 23 ianuarie 2020, Ministerul Finanțelor Publice a dat publicității proiectul de Ordin privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2020, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale. :: Proiectul :: Referat de aprobare
Author: JURIDICE.ro
Posted: January 24, 2020, 7:57 am
În Monitorul Oficial nr. 44 din 22 ianuarie 2020, a fost publicată Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii din 20 ianuarie 2020. Procedura se […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: January 23, 2020, 11:43 am
Miercuri, 22 ianuarie 2020, Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de ordonanță pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. :: Proiectul :: Nota de fundamentare
Author: JURIDICE.ro
Posted: January 23, 2020, 7:57 am
Author: Lavinia TEC
Posted: January 22, 2020, 4:50 am
– 2020 va fi un an al raportărilor: între companii și autorități fiscale, autorități fiscale între ele, persoane fizice și autorități – Timpul petrecut de contribuabili pentru a furniza informații autorităților va crește semnificativ în 2020 – Se așteaptă o creștere a numărului și a complexității controalelor fiscale și, implicit, o creștere considerabilă a numărului […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: January 21, 2020, 2:00 pm
Joi, 16 ianuarie 2020, premierul Ludovic Orban a facut urmatoarele declaratii la un post de televiziune, potrivit ziare.com: „Avem cel mai mic procent de colectare din UE, raportat la PIB. Daca am fi avut un ANAF informatizat… Mai dau o data exemplul, ca sa stie toti romanii: Ministerul Finantelor a obligat firmele sa-si cumpere case […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: January 17, 2020, 1:26 pm
Miercuri, 15 ianuarie 2020, Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere. :: Proiectul :: Nota de fundamentare
Author: JURIDICE.ro
Posted: January 16, 2020, 8:53 am
Curtea Supremă Administrativă din Lituania se întreabă cu privire la taxarea tutunului pentru pipă cu apă (C-674/19 Skonis ir kvapas). Situația de fapt: 1. materii UE incidente: – Fiscalitate: Accize – Libera circulație a mărfurilor: Uniunea vamală 2. avem tutunul pentru pipă cu apă, precum cel în discuție în prezenta cauză, și anume, constând din […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: January 15, 2020, 10:01 pm
Author: JURIDICE.ro
Posted: January 11, 2020, 10:02 pm
În Monitorul Oficial nr. 11 din 9 ianuarie 2020, a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Ordonanța de Urgență modifică următoarele acte normative: 1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: January 10, 2020, 11:32 am
Joi, 9 ianuarie 2020, Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică proiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere și de gestionare a formularului „Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”. :: Proiectul :: Anexa :: Anexa 1 :: Anexa 2 […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: January 10, 2020, 8:47 am
Joi, 9 ianuarie 2020, Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează și funcţionează în condiţiile legii și a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: January 10, 2020, 8:19 am
Joi, 9 ianuarie 2020, Consiliul Concurenței a informat că reducerea accizelor cu 32 bani/litru (inclusiv TVA), aplicată de la 1 ianuarie 2020, atât pentru benzină, cât și pentru motorină, s-a transmis integral în prețul carburanților la pompă. Această concluzie rezultă în urma monitorizării realizate prin intermediul platformei „Monitorul Prețurilor”, potrivit unui comunicat. Totodată, în urma […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: January 10, 2020, 8:06 am
Joi, 9 ianuarie 2020, Ministerul Finanțelor Publice a dat publicității Proiectul de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. :: Proiectul :: Tabel de concordanță :: Nota de fundamentare
Author: JURIDICE.ro
Posted: January 10, 2020, 8:00 am
Curtea de Apel Constanța a statuat că actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului căruia îi este destinat, iar conform Codului de procedură civilă, comunicarea unui act de procedură prin publicitate se poate face numai în cazul în care s-au făcut demersuri pentru aflarea domiciliului părții, dar acesta nu a putut fi identificat. În speță, situaţia […]
Author: Alina GAJA
Posted: January 9, 2020, 10:06 pm
09.01.2020: În data de 09.04.2019, Curtea Constituțională a României a respins excepția de neconstituționalitate (decizia nr. 218/2019, Monitorul Oficial nr. 609 din data de 24.07.2019): 23. Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 237 din Codul de procedură fiscală, Curtea reţine că textul legal criticat nu are legătură cu soluţionarea cauzei. (…) 24. Cu privire […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: January 8, 2020, 10:05 pm
08 ianuarie 2020: Curtea declară: Articolul 98 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată coroborat cu punctul 12 din anexa III la această directivă trebuie interpretat în sensul că cota redusă de TVA prevăzută la această dispoziție pentru închirierea unor locuri în campinguri […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: January 7, 2020, 10:02 pm
Luni, 6 ianuarie 2020, ANAF a dat publicității Calendarul obligațiilor fiscale pentru anul 2020. :: Calendarul obligațiilor fiscale
Author: JURIDICE.ro
Posted: January 7, 2020, 11:40 am
Luni, 6 ianuarie 2020, Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanță privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. :: Proiectul :: Nota de fundamentare
Author: JURIDICE.ro
Posted: January 7, 2020, 7:34 am
Luni, 6 ianuarie 2020, Agenția Națională de Administrare Fiscală a dat publicitătății comunicatul privind continuarea Proiectului „Consolidarea capacității Agenției Naționale de Administrare Fiscală de a susține inițiativele de modernizare” – cod SIPOCA 604. Astfel, ANAF, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu data de 14 decembrie 2018, pentru o perioadă de 24 de luni, proiectul intitulat […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: January 7, 2020, 6:18 am
Judecătorul suprem din Italia specializat doar în contencios administrativ se întreabă cu privire la transferul de date către fisc (printre altele) (C-723/19 Airbnb Ireland și Airbnb Payments UK). Situația de fapt: 1. materii UE incidente (un pomelnic): – Libera prestare a serviciilor – Concurență – Libertatea de stabilire – Libera circulație a mărfurilor – Apropierea […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: January 6, 2020, 10:01 pm
În Monitorul Oficial nr. 1059 din 31 decembrie 2019, a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 89/2019 pentru modificarea art. 511 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative. Ordonanța modifică următoarele acte normative: – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: January 6, 2020, 3:50 pm
În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L-336 din 30 decembrie 2019, a fost publicată Directiva (UE) 2019/2235 a Consiliului din 16 decembrie 2019 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și a Directivei 2008/118/CE privind regimul general al accizelor, în ceea ce privește acțiunile de apărare din cadrul Uniunii. […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: January 6, 2020, 8:14 am
Judecătorul vâlcean se întreabă cu privire la termenul de decădere pentru restituirea unor taxe (C-677/19 Valoris). Situația de fapt: 1. materia UE incidentă: fiscalitate – impozite interne 2. avem o legislație națională care a fixat un termen de decădere de aproximativ un an pentru formularea cererilor de restituire a unor taxe percepute cu încălcarea dreptului […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: January 5, 2020, 10:01 pm
În Monitorul Oficial nr. 1054 din 30 decembrie 2019, a fost publicată Legea nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Principala modificare introdusă de Lege constă în abrogarea unor prevederi care se referă la stabilirea și plata contribuțiilor de asigurări sociale de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: January 3, 2020, 8:21 am
Anul 2020 va debuta, în domeniul fiscal, cu intrarea în vigoare a unor măsuri reparatorii, care vizează în principal OUG 114/2018, dar și cu așteptarea mediului de afaceri ca o serie de noutăți și clarificări să fie adoptate în ianuarie. Totuși, marea provocare a anului viitor va fi colectarea mai eficientă a taxelor și impozitelor […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: December 31, 2019, 5:55 am
Author: JURIDICE.ro
Posted: December 28, 2019, 10:04 pm
Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că măsurile asigurătorii dispuse de organul fiscal au caracter provizoriu şi preventiv, pentru situaţia în care se confirmă indiciile privind neînregistrarea unor operaţiuni economice. În speță (anularea deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj), instanța supremă a apreciat că deși […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: December 24, 2019, 10:08 pm
În Monitorul Oficial nr. 1032 din 23 decembrie 2019, a fost publicată Legea nr. 244/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Ordonanța a fost aprobată fără modificări. *** […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: December 24, 2019, 12:46 pm
Luni, 23 decembrie 2019, Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. :: Proiectul :: Expunerea de motive
Author: JURIDICE.ro
Posted: December 24, 2019, 8:38 am
Transportul alternativ de persoane intermediat printr-o platformă digitală a fost supus, pe parcursul anului 2019, unui proces efervescent de reglementare, care, în final, a generat legislația necesară desfășurării activităților de acest tip în România. Reglementarea domeniului, mult așteptată de către jucătorii din industrie, era inevitabilă, în contextul cererii în creștere din partea consumatorilor pentru servicii […]
Author: Anca GHIZDAVU
Posted: December 23, 2019, 8:34 am
Vineri, 20 decembrie 2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală a infomat că a valorificat, prin licitație, automobilul de teren ARO 304 culoare GRI, an de fabricație 1977, care i-a aparținut lui Nicolae Ceaușescu, potrivit unui comunicat. Bunul mobil a fost evaluat la suma de 137.500 lei, iar în luna ianuarie a fost organizată prima licitație, […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: December 23, 2019, 8:09 am
Vineri, 20 decembrie 2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală a informat că a elaborat Ghidul asociațiilor, fundațiilor şi federațiilor, persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, ce are ca obiectiv informarea corectă a contribuabililor, în vederea îndeplinirii corecte a obligațiilor fiscale ce le revin, potrivit unui comunicat. Ghidul poate fi accesat pe pagina de […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: December 23, 2019, 8:00 am
Author: JURIDICE.ro
Posted: December 21, 2019, 10:05 pm
Joi, 19 decembrie 2019, Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile. :: Proiectul :: Referatul de aprobare
Author: JURIDICE.ro
Posted: December 20, 2019, 12:51 pm
Fiscalitate – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată – Directiva 2006/112/CE – Operațiuni taxabile – Deducerea taxei achitate în amonte – Achiziționarea unor bunuri imobile neînscrise în Registrul național de publicitate imobiliară – Cheltuieli legate de prima înscriere în registrul menționat suportate de cumpărător – Recurgerea la societăți terțe specializate – Participarea la o […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: December 20, 2019, 7:54 am
În Monitorul Oficial nr. 1015 din 17 decembrie 2019, a fost publicat Ordinul nr. 3194/2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancare. În mare parte, modificările vizează protecția datelor cu […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: December 19, 2019, 3:08 pm
Luna decembrie, denumită tradițional „luna cadourilor”, tinde să devină o sursă de preocupare pentru mediul de business din România, având în vedere că, în ultimii ani, cele mai importante modificări fiscale au fost adoptate aproape de finalul anului. Apogeul a fost atins în 2018, când am „primit” de Crăciun faimoasa Ordonanță de Urgență 114. Anul […]
Author: Dan BĂDIN
Posted: December 19, 2019, 7:58 am
Judecătorul suprem spaniol se întreabă cu privire la impozitul pe depozitele clienților la instituțiile de credit (C-712/19 Novo Banco). Situația de fapt: 1. materii UE incidente: 1.1. Fiscalitate – Taxa pe valoare adăugată 1.2. Libertatea de stabilire 1.3. Libera circulație a capitalurilor 1.4. Libera prestare a serviciilor 2. avem un sistem de deduceri stabilit la […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: December 17, 2019, 10:01 pm
Vineri, 13 decembrie 2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală a reamintit contribuabililor care înregistrează obligații bugetare restante la data de 31 decembrie 2018, că pot beneficia, în condițiile reglementate de Ordonanța de Guvern nr. 6/2019, de o serie de facilități fiscale. Una dintre facilități este anularea obligațiilor bugetare accesorii, reglementată de Cap. II din actul […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: December 16, 2019, 7:05 am
Eliminarea supraimpozitării contractelor cu normă redusă de muncă (part-time), care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2020, reprezintă o revenire la normalitate după mai bine de doi ani în care acestea au fost, succesiv, afectate de măsurile fiscale pe care le-am putea evalua ca fiind disproporționate. Prima măsură de acest gen a fost […]
Author: Raluca BONTAŞ
Posted: December 13, 2019, 10:23 am
Marți, 10 decembrie 2019, Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020. :: Proiectul :: Anexa 1 :: Anexa 2 :: Anexa 3 :: Expunere de motiv
Author: JURIDICE.ro
Posted: December 11, 2019, 8:59 am
În data de 5 decembrie 2019 am fost invitată să prezint în cadrul conferinței Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept, ediția a III-a ce temă aș fi considerat oportună. Am ales să aduc în atenția participanților câteva situații în care a mai fost necesar să […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: December 9, 2019, 10:03 pm
Judecătorul francez se întreabă cu privire la dreptul de deducere al unei sucursale (C-737/19 Bank of China). Situația de fapt: 1. materii UE incidente: fiscalitate, taxă pe valoare adăugată 2.avem ipoteza în care o sucursală realizează într-un stat membru, pe de o parte, operațiuni supuse la plata TVA-ului și, pe de altă parte, prestații în […]
Author: Mihaela MAZILU-BABEL
Posted: December 9, 2019, 10:01 pm
În Monitorul Oficial nr. 984 din 6 decembrie 2019, a fost publicată Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidențele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații cu obligații bugetare principale restante, din 5 decembrie 2019. Astfel, sunt prevăzute expres categoriile de […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: December 9, 2019, 1:17 pm
Vineri, 6 decembrie 2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală a informat că organizează, în perioada decembrie 2019- ianuarie 2020, sesiuni de asistență a contribuabililor și a reprezentanților acestora, în cadrul cărora vor fi prezentate constatări ANAF selectate ca urmare a inspecțiilor fiscale desfășurate, potrivit unui comunicat. Principalele constatări, rezultate din acțiunile de control realizate la […]
Author: JURIDICE.ro
Posted: December 9, 2019, 8:35 am
Industria auto, unul dintre pilonii economiei românești și unul dintre cei mai mari angajatori din economia locală, „frânează” în fața noilor provocări. Pe de o parte, resimte valul de pesimism dinspre Germania, cea mai mare putere economică europeană bazată pe producția auto, iar pe de altă parte are nevoie de investiții pentru a se adapta […]
Author: Elena GEAGEAC
Posted: December 6, 2019, 8:53 am
Principiul Kittel: persoana care solicită rambursarea TVA ştia sau ar fi trebuit să ştie de existenţa unei fraude pe lanţul de aprovizionare. Fiscalo-penalul, mai ales în materia TVA, a evoluat în Comunitatea europeană, iar apartenenţa expresiei „dincolo de orice îndoială rezonbilă” la jurisprudenţa CEDO este prevăzută atât în Noul Cod Penal din 2014, cât şi […]
Author: Daniel UDRESCU
Posted: December 5, 2019, 10:11 pm

Servicii de Contabilitate, Audit, Consultanta    

 

HungryFEED can't get feed. Don't be mad at HungryFEED. SimplePie reported: A feed could not be found at http://www.contabilizat.ro/rss~pagina-formulare_tipizate~categoria-contabilitate.html. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed.

Servicii de Contabilitate, Audit, Consultanta    

 

EconomiaOnline.ro

Comunitate de ganditori in economie

Concurenta din ziua de astazi in orice domeniu de business este foarte mare, astfel ca pe langa calitatea serviciilor sau produselor comercialziate, promovarea este esentiala si poate face de cele mai multe ori diferenta.  Promovarea cu ajutorul reclamelor stradale este necesara, chiar daca aparent foarte putini dintre noi suntem cu adevarat constienti de ele.  In
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: December 18, 2019, 12:36 pm
Telefonul mobil nu este doar un dispozitiv pe care il utilizezi pentru a conversa cu prietenii sau familia ci este un dispozitiv mult mai important. Aceasta importanta se datoreaza functiilor pe care le ofera telefonul mobil actual. Posibilitatea de a putea naviga pe internet, de a scrie si a citi email-uri, de a vizualiza diverse
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: December 13, 2019, 10:52 am
Grupul de Actiune Locala Valea Prutului, autorizat de MADR pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala anunta public potentialii beneficiarii din comunele: Andrieseni, Bivolari, Popricani, Probota, Roscani, Trifesti, Tiganasi, Victoria  (judetul Iasi) si Romanesti, Santa Mare, Stefanesti (judetul Botosani) DESCHIDEREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR LEADER  PENTRU MASURA M6/6B – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE Data limita de
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: December 12, 2019, 10:36 am
Bicicleta este unul dintre cele mai utilizate mijloace de transport, acest lucru datorandu-se avantajelor oferite de catre aceasta. Bicicleta poate fi utilizata pentru deplasarea din punctul A in punctul B, pentru drumetii sau pentru efectuarea unei activitati sportive. Indiferent de motivul pentru care este utilizata, bicicleta este un mijloc de transport care ofera o serie
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: December 10, 2019, 1:22 pm
Mai sunt cateva saptamani si vom sarbatori Craciunul, iar noi trebuie sa fim pregatiti cu cadouri pentru cei dragi. In ziua de astazi este greu sa fii in top cu un cadou original care sa fie si de folos. Insa, urmarind trendurile pe internet, mi-am dat seama ca cele mai folositoare cadouri pot fi chiar
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: December 4, 2019, 11:39 am
Avocatii de la Vernon | David au obtinut confirmarea caracterului discriminatoriu al regimului fiscal aplicat entitatilor nerezidente anterior modificarii Codului fiscal la 1 iunie 2015. Printr-o decizie recenta, Curtea de Apel Bucuresti a decis obligarea autoritatilor fiscale romane la restituirea unei sume de peste 17 milioane lei (aproximativ 3,6 milioane Euro) reprezentand impozit pe veniturile
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: November 27, 2019, 2:34 pm
Momentul achizitionarii unei biciclete este unul pe cat de placut, pe atat de important si greu deoarece o bicicleta trebuie aleasa astfel incat sa va poata indeplinii dorintele si nevoie, dar care sa fie si de calitate astfel incat sa va poarte in siguranta pe o perioada de timp indelungata.  Fie ca sunteti in cautarea
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: November 24, 2019, 8:27 am
Odata cu cresterea nivelului de trai apar si importante schimbari economice. Insa, oricat de mult ar creste salariile, remarcam cu usurinta ca banii nu sunt suficienti si se resimte nevoia de economie. Desi economia se poate face practic din absolut orice, cea mai ingenioasa idee e sa economisesti din transport.  Transportul joaca un rol destul
Author: Echipa EconomiaOnline.ro
Posted: November 23, 2019, 8:24 am

Servicii de Contabilitate, Audit, Consultanta    

 

 

Comments are closed