Contabilitate Firme si Proiecte Fonduri Europene

contabilitate bucuresti

Contabilitate Firme

Politicile contabile trebuie elaborate astfel incat sa asigure furnizarea unor informatii utile in luarea deciziilor. In acest sens informatiile trebuie sa reprezinte fidel rezultatele si pozitia financiara a companiei, sa fie prudente si complete sub toate aspectele semnificative.

Servicii PSC disponibile:
contabilitate primara;
– intocmire registru de casa, nota intrare receptie;
jurnale cumparari, vanzari, bonuri de consum etc

Contabilitate financiara si de gestiune
– inregistrare cronologica a documentelor primare in articole contabile;
stabilire valoare TVA de plata/rambursat;
– intocmire registrul jurnal si balanta de verificare lunara;
– stabilire obligatii de plata lunare si trimestriale, intocmire documente pentru plata acestora;
– intocmire, depunere declaratii privind taxele si impozitele;
– intocmire si depunerea bilant contabil;
– declaratii – intocmire si depunere etc.

 

Contabilitate Proiecte Fonduri Europene

– asigurarea evidentei contabile analitice distincta a proiectului;
– elaborarea rapoartelor financiare interne incluzand cheltuielile efectuate si previziunile financiare;
planificarea cheltuielilor in cadrul proiectului, conform bugetului si calendarului de achizitii si avizarea platilor;
monitorizarea proiectului si a cheltuielilor efectuate, in acord cu procedurile de raportare stabilite;
– verificarea eligibilitatii costurilor si cheltuielilor;
coordonarea procedurilor financiar contabile, inclusiv cele legate de costurile cu resurse umane;
– arhivarea corespunzatoare a documentelor proiectului in vederea asigurarii unei piste de audit adecvate.

Comments are closed