Audit Financiar – Audit Proiecte Fonduri Europene

audit financiar

Audit Financiar Contabil

Servicii de audit financiar, in conformitate cu standardele romanesti de contabilitate:
– examinare profesionala a situatiilor financiare;
– exprimarea unei evaluari responsabile si independente;
– intocmirea unui raport de audit

Audit-ul reprezinta analizarea unor informatii in mod profesionist si exprimarea unei opinii independenta, in conformitate cu anumite standarde si proceduri de audit.

 

Audit Proiecte Fonduri Europene

Membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, cu calificativul A obtinut in urma controlului de calitate, cu certificat de absolvire a cursului „Auditarea proiectelor finantate din fondurile europene” si cu o vasta experienta inclusiv in auditarea proiectelor finantate din programele nationale de cercetare dezvoltare, asiguram urmatoarele servicii:

– verificarea realitatatii, legalitatii şi eligibilitatii cheltuielilor din cererea de rambursare;
– verificarea respectarii cuantumului cheltuielilor aprobat prin bugetul proiectului;
– verificarea corectitudinii aplicarii procedurilor de achizitie;
– respectarea cerintelor impuse de Autoritatea de Management;
– intocmirea raportului de audit financiar independent

Serviciile de Audit Financiar pentru Proiecte Europene sunt necesare pentru verificarea tuturor informatiilor din cererea de rambursare a cheltuielilor ce atesta ca finantarea nerambursabila acordata a fost cheltuita in conformitate cu termenii si conditiile contractului de finantare.

Certificare CAFRCamera Auditorilor Financiari din Romania din 2010 si din 2014 pentru proiecte finantate din fonduri europene

Comments are closed